אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

תכניות תעסוקה לחרדים מאתר משרד התמ"ת ותבת

רשימת התכניות

 • תכניות המופיעות גם באתר משרד התמ"ת וגם באתר תבת:
  • חדש:חרדים לעתידם – לימודים גבוהים לחרדים - התכנית נחלקת לשניים: תכנית רגילה ותכנית עם דמי קיום. חשוב להרחיב על שתי התכניות במסגרת הערך.
  • חדש:מפת"ח – מרכז פיתוח תעסוקה לחרדים
  • חדש:פרנסה בכבוד - קורסים מקצועיים לחרדים
  • חדש:צופיה - הכשרה מקצועית לנשים חרדיות
  • חדש:שח"ר – שילוב חרדים בצה"ל
 • תכניות המופיעות רק באתר תבת:
  • חדש:הנדסאים חרדים לתעשייה - [12] - אמתי: אין בכלל פרטים על התוכנית
  • חדש:תכנית חן - הכשרת חרדים בסמינרים - חסר מידע - [13]
  • חדש:ברכה בעסקים - מוקד יזמות מתמחה למגזר החרדי - [14] - אמתי: חסרים פרטי קשר לגבי התוכנית

תכניות כלליות באתר משרד התמ"ת

תכניות כלליות - תעסוקת נשים

תעסוקת ערבים

תכניות של משרד התמ"ת

תכניות של תבת

תעסוקת הורים יחידים

תכניות של משרד התמ"ת

תעסוקה בפריפריה