במסגרת עידוד שילובם של הורים עצמאיים (הורים יחידים) בתעסוקה, מסובסדים קורסים להכשרה מקצועית באמצעות תוכנית שוברים להכשרה מקצועית
כמו כן, הורים עצמאיים יכולים להשתתף בתוכנית סטרייב - הכשרה לעצמאות כלכלית ופיתוח קריירה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) להשתלב בשוק העבודה, באמצעות:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • ההטבות ניתנות מדי שנה למספר מוגבל של זכאים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים