אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

על התלמידים להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעורים מיד בתום ההפסקה. על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת רשות
חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע טווח של תגובות אפשריות במקרה של הפרת ההוראות בנושא נוכחות ועמידה בזמנים
בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות מהווה מרכיב מהציון. למידע נוסף ראו חדש:הפחתה בציון בעקבות היעדרויות משיעורים
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב) מיום 01.04.2015 - אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון


 • על התלמידים להגיע בזמן לבית הספר ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
 • על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.
 • חובה על בית הספר לכלול בתקנון הבית-ספרי הוראות בנושא איחורים והיעדרויות.
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון. למידע נוסף ראו חדש:הפחתה בציון בעקבות היעדרויות משיעורים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מוסדות חינוך ותלמידים במערכת החינוך.
 • על בית הספר לקבוע בתקנון הבית-ספרי הוראות בנוגע לאיחורים והיעדרויות.
 • במקרה של הפרה של הוראות התקנון בנושא איחורים והיעדרויות על בית הספר לבחור בתגובה באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.

טווח התגובות במקרה של הפרת הוראות התקנון בנושא נוכחות ועמידה בזמנים

 • במקרה של הפרה של הוראות התקנון בנושא נוכחות ועמידה בזמנים, יבחר בית הספר תגובות באופן הדרגתי, מטווח התגובות האפשריות המפורטות בחוזר המנכ"ל:
  • תיעוד נוכחות.
  • קיום שיחת בירור עם התלמיד.
  • יידוע ההורים.
  • גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות.
  • הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.
  • דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר או להשלמת חומר הלימודים.
  • עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז שכבה, יועץ, מנהל.
  • עריכת ביקור בית.
  • במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות".
  • פנייה לקצין ביקור סדיר.
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון. מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') משוקלל לציון נוכחות על-פי אחד המפתחות המפורטים בחוזר מנכ"ל תשסח/8(א) מיום 01.04.2008 - הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי. למידע נוסף ראו חדש:הפחתה בציון בעקבות היעדרויות משיעורים.


למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעתחדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת


חשוב לדעת

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת.
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון - מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שמוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') משוקלל לציון נוכחות. למידע נוסף ראו חדש:הפחתה בציון בעקבות היעדרויות משיעורים.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

חקיקה ונהלים