אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים צריכה להיעשות באישור בכתב, לפי נהלי בית הספר ובהתאם לגיל התלמיד
חל איסור לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור
חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן בעת הפרת כללי משמעת. למידע נוסף ראו חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת
חוזר מנכ"ל קובע טווח של תגובות אפשריות במקרה של הפרת הוראות בית הספר במקרה של שוטטות בתוך בית הספר או יציאה מבית הספר ללא אישור


 • אין לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
 • יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים צריכה להיעשות באישור בכתב, לפי נהלי בית הספר שנקבעו מראש, ובהתאם לגיל התלמיד.
 • בתקנון בית הספר יש לכלול הוראות בנושא שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטח בית הספר ללא אישור, ולקבוע תגובות להפרת ההוראות.
 • במקרה של הפרה של הוראות התקנון בנושא שוטטות בתוך בית הספר או יציאה משטח בית הספר ללא אישור, על בית הספר לבחור בתגובה באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מוסדות חינוך ותלמידים במערכת החינוך.
 • על בית הספר לקבוע מראש את התגובה במקרה של הפרת הנהלים בנושא שוטטות בתוך שטח בית הספר ויציאה משטח בית הספר ללא אישור, ולפרסם אותה במסגרת תקנון בית הספר.


טווח התגובות במקרה של הפרת הוראות התקנון בנושא שוטטות בתוך שטח בית הספר או יציאה משטח בית הספר ללא אישור

במקרה של הפרה של הוראות התקנון בנושא שוטטות בתוך שטח בית הספר או יציאה משטח בית הספר ללא אישור, יבחר בית הספר תגובות באופן הדרגתי, מטווח התגובות האפשריות המפורטות בחוזר המנכ"ל:

 • קיום שיחת בירור עם התלמיד.
 • דיווח בכתב להורי התלמיד.
 • בניית תכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו.
 • קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו
 • הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.
 • במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות".
 • דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.
 • במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בין-מקצועית בית-ספרית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעתחדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת


חשוב לדעת

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת.
 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה להפרות כללי ההתנהגות במסגרת החינוך המיוחד. למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב), פרק ה'.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

חקיקה ונהלים

חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב) מיום 01.04.2015 - אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון.