אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יורשים אשר ירשו זכויות במקרקעין יכולים לרשום את זכויות ההורשה שלהם בלשכת רישום המקרקעין
הורשת הזכויות יכולה להיעשות על פי צו ירושה, צו קיום צוואה או על פי הסכם בין היורשים לאחר שניתן אחד מהצווים
לפני הגשת הבקשה יש לוודא כי המוריש אכן היה בעל הזכויות במקרקעין
הבקשה כרוכה בתשלום אגרה

יורשים אשר ירשו זכויות במקרקעין, יכולים לרשום את זכויותיהם במקרקעין אותם ירשו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הבקשה לרישום זכויות ההורשה מוגשת ללשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין.
 • ניתן לאתר את הלשכה הרלוונטית באמצעות חיפוש לפי מספר גוש או יישוב.
 • הבקשה תוגש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות הדואר, ממוען ללשכה הרלוונטית.
  • בהפקדת התיק בלשכה הרלוונטית בשעות קבלת קהל.
  • הגשה מקוונת - יכולה להיעשות רק על-ידי עורכי דין בעלי כרטיס חכם מתאים. הגשה מקוונת תתאפשר רק לרישום הורשה בהתאם לצווי ירושה וצווי קיום צוואה אשר קיבלו תוקף על ידי הרשם לענייני ירושה בלבד.
   הערת עריכה
   הקישור מגיע לדף עם הודעה שהפרטים שהוזנו לא נכונים. האם יש קישור שמוביל לדף הכניסה?
   הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 13:50, 15 במאי 2019 (IDT)
 • ניתן לשלם את האגרה עבור הגשת הבקשה באחת הדרכים הבאות:

שלבי ההליך

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לרישום מקרקעין.
  • על הבקשה להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות, ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהיה חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • לא תתקבל בקשה מאומתת על ידי קונסול.
  • אם הבקשה נוגעת למקרקעין שונים הרשומים באותה לשכה (למשל, שתי דירות שונות הרשומות בראש העין), מומלץ לפרט את כל הנכסים על גבי אותה בקשה.
 • אם צו קיום הצוואה או צו הירושה אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, מספיק לציין את פרטי המנוח בבקשה (שם ותעודת זהות), ואין צורך לצרף את הצו לבקשה.
 • אם צו הירושה או צו קיום הצוואה לא אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אלא על ידי רשות מוסמכת אחרת, יש להגיש את הצו המקורי שאושר על ידי הרשות מוסמכת.
  • ניתן להגיש העתק נאמן למקור במקום הצו המקורי, בתנאי שיהיה מאושר על ידי הרשות שאישרה את הצו (למשל, אם הצו אושר בערכאה דתית מוסמכת, גם ההעתק צריך להיות מאושר על ידי אותה הערכאה שאישרה את הצו).
  • לחילופין, ניתן להגיש העתק המאושר על ידי נוטריון. העתק מאושר על ידי נוטריון עלול להיות יקר יותר מהעתק נאמן למקור המאושר על ידי רשות מוסמכת.
 • אם הבקשה מוגשת בצורה מקוונת יש לצרף לה כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות, אם קיימת בעיה בפתיחת הטופס, יש למלא אחר ההוראות במדריך.

טיפול בבקשה שהוגשה ללשכה באופן ידני או בדואר

 • עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.
 • בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • אם ימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה.
 • מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • התיק יישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. אם התיק לא נאסף במשך 7 ימים, הוא יישלח בדואר לכתובת של מגיש הבקשה.
 • ניתן יהיה להגיש את הבקשה מחדש בצירוף התיקונים אליהם מתייחס מכתב הדחייה.

טיפול בבקשה שהוגשה באופן מקוון

 • לאחר הטיפול בלשכה, ישלח אישור על רישום הפעולה או הועדה על דחיית הפעולה בציון סיבת הדחייה, לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהגשת הבקשה.
 • בקשה מקוונת שנדחתה או שהטיפול בה הושהה - ניתן להגיש את הבקשה בשנית באמצעות אתר מקרקעין אונליין.
 • עורך הדין שזוהה כמגיש הבקשה יוכל לצפות בפרטי הבקשה, במסמכים שהוגשו על ידו ובמכתב הדחיה או סיבת ההשהיה.
 • עורך הדין שהגיש את הבקשה יוכל להגיש אותה בשנית לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים שפורטו במכתב הדחייה או ההשהיה.
 • בכל מקרה, נדרש צירוף כתב הצהרה חדש על ידי עורך הדין שמגיש את הבקשה בשנית.

חקיקה ונהלים