אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

שירות המבחן למבוגרים הנו שירות ממלכתי וסוציאלי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק. השירות ממונה על מתן שירותי אבחון וכתיבת תסקירים, פקוח טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי, לנאשמים, חשודים ונפגעים מעל גיל 18.

פרטים

כתובת רשמית:
הנהלת השירות - רח' יד חרוצים 10, תלפיות, ירושלים ת.ד. 1260 מיקוד 91012
טלפון:
02-6708304,
02-6708145/6

תפקיד

 • שירות המבחן למבוגרים פועל להפחתת הסיכון לחברה על ידי התאמה והמלצה על חלופות ענישה ומעצר בשירות מערכת המשפט. השירות פועל לשקם ולפקח על עוברי חוק בקהילה תוך צמצום עקבי של שיעורי הרצדיביזים (עבריינות חוזרת, חזרה של העבריין על מעשי הפשיעה הקודמים שלו).
 • התפיסה המקצועית המכוונת את עבודת השרות מדגישה את הייחודיות של הפרט והתאמת חלופת ענישה אינדיווידואלית. חלופת הענישה מותאמת לרמת הסיכון, לנסיבות אישיות, לפוטנציאל השינוי והשיקום של כל אחד ואחד, כמו-גם לאירוע הפלילי ולנזק לנפגעי העבירה.
 • השירות עוסק במתן שירות ישיר לאוכלוסיות היעד באמצעות קציני מבחן שהם עובדי מדינה.

מטרות השירות

 • הפסקה וצמצום של העבריינות באמצעות פקוח ומגוון התערבויות שיקומיות.
 • בחינה ויישום של פתרונות חלופיים להתנהגות העבריינית תוך חיזוק הכוחות להשתלבות בקהילה.
 • אינדיבידואציה של ההליך המשפטי: הבאת הפן האישי, הפסיכו- סוציאלי, נסיבות ביצוע העבירה ומתן המלצה לחלופת ענישה מותאמת.
 • השפעה על מדיניות הענישה בישראל על ידי מתן ופיתוח אלטרנטיבות שיקומיות טיפוליות בקהילה.

אוכלוסיית היעד

 • אנשים בני 18 ומעלה שנמצאו אשמים בביצוע עבירה פלילית או חשודים בביצוע עבירה פלילית או שנפגעו בעקבות עבירת מין או אלימות חמורה שבוצעה כלפיהם והופנו לשירות על ידי מערכת אכיפת החוק: בתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות ולשכות התביעה במשטרת ישראל.

אנשי המקצוע בשרות המבחן למבוגרים

 • קציני המבחן למבוגרים, הינם עובדים סוציאליים שעברו הכשרה מיוחדת לאבחון, פיקוח, טיפול ושיקום עוברי חוק, במגוון עבירות. השירות מפעיל מערכי הכשרה והדרכה לעובדים באופן קבוע לצורך התעדכנות ומתן שירות מקצועי למטופלים.

תחומי אחריות

 • שירות המבחן למבוגרים פועל כשירות חברתי ממלכתי, המעוגן בחוק הפלילי והוא חלק ממערכת אכיפת החוק.
 • השירות עוסק במתן שירות ישיר לאוכלוסיות היעד באמצעות קציני מבחן שהם עובדי מדינה.
 • תפקידי ותחומי האחריות של שירות המבחן הם:
 1. הכנת תסקירים למערכת אכיפת החוק, בתי המשפט, היועץ המשפטי והתביעה הכללית כולל פרקליטות הכוללים, אבחנה וחקירה פסיכו-סוציאלית והמלצות לחלופות ענישה ושיקום לאוכלוסיה שביצעה עבירה פלילית, המופנית לשירות. האבחנה, ההערכה וההמלצה מוגשים בכתב בתסקיר קצין מבחן לבתי המשפט.
 2. הכנת תסקירי מעצר לבית המשפט:
 1. על עצור שהוגש נגדו כתב אישום ולקראת דיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים. תוך בחינת תנאים לשחרור בערובה ואפשרות לפיקוח אלקטרוני.
 2. על עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום, בבקשה להארכת מעצר ימים.
 1. הכנת תסקיר נפגע עבירה על מצבו ונזקו של נפגע בעבירות מין ואלימות על פי דרישת בית המשפט.
 2. השתתפות פעילה של קציני המבחן למבוגרים בהליך המשפטי הפלילי לאחר הגשת התסקיר בדיונים המשפטיים הן בשלבים של דיונים להארכת מעצר או לשחרור ממעצר, והן בשלב גזר הדין ובערעור על גזר הדין.
 3. ביצוע צווי מבחן, צווי מבחן סמים וצווי מבחן אלימות במשפחה על פי פסקי הדין וההחלטות העונשיות של בית המשפט לתקופה שבין חצי שנה ל-3 שנים.
 4. ביצוע צווי של"צ (שירות לתועלת הציבור) בהתאם לפסקי דין והחלטות עונשיות של בית המשפט לתקופה של עד שנה.
 5. פיקוח מעצר של קצין מבחן ע"פ החלטת בית המשפט לנאשם בביצוע עבירה, המשוחרר בערובה בתנאי פיקוח, עד סיום ההליכים המשפטיים.

דרכי העבודה בשירות המבחן למבוגרים - אבחון, טיפול ושיקום

 • שירות המבחן מטפל באוכלוסיות עוברי חוק החל משלב המעצר. במקרים שבהם אדם נעצר בחשד לביצוע עבירה, רשאי בית המשפט להפנותו לקבלת תסקיר מעצר על מנת לבחון את רמת הסיכון והמסוכנות ובהתאם לה לבחון את האפשרויות לשחרור לחלופות מעצר.
  • הקשר עם העצור, מתחיל בשלב האבחון שבסיומו נקבעת הערכת סיכון ובהתאם אליה המלצות לשחרור לחלופות מעצר, ביתיות או טיפוליות. ההערכה מוגשת בתסקיר מעצר. במקרים מסוימים ובהתאם למצבו של העצור וצרכיו, ימליץ קצין המבחן על הטלת צו פיקוח מעצר במסגרתו יינתן מענה פיקוחי וטיפולי המותאם לצרכיו.
  • הקשר עם מופנים בשלב הטיעונים לעונש, מתחיל בשלב האבחון במהלכו נקבע כיוון ההתערבות. ההמלצות לעונש ולהתערבות מוגשות בתסקיר קצין המבחן. ההתערבות מבוצעת במסגרת צווים: צווי מבחן, צווי מבחן סמים, צווי מבחן אלימות במשפחה, צווי שרות לתועלת הציבור, צווי פיקוח מעצר וטיפול באנשים אשר הוחלט לגביהם על עיכוב הליכים או אי העמדה לדין.

תהליך האבחון ותסקיר קצין מבחן

 • תהליך האבחון הינו תהליך שבו מתבצעת הערכה כוללת של המופנה המתייחסת למספר פרמטרים, ביניהם: ההתנהגות העבריינית; מכלול הנסיבות האישיות; רמת הסיכון לפגיעות חוזרות; מידת האחריות על ההתנהגות העבריינית; מוטיבציה ויכולת לערוך שינוי; נחיצות בהתערבות טיפולית-שיקומית.
 • במסגרת תהליך האבחון מתבצע הליך של הכנה וגיוס לטיפול תוך שימוש בחוק ובסמכות כגורם מדרבן לשינוי. בסיום תהליך האבחון מוגש תסקיר, שהינו דו"ח פסיכו-סוציאלי המוגש בתום האבחון וכולל המלצה לחלופת ענישה.
 • עבודת השיקום והפיקוח במסגרת שירות המבחן מתבצעת באמצעות צווי בית משפט וכוללת:
  • הפסקה והפחתה של ההתנהגות העבריינית.
  • מציאת פתרונות חלופיים להתנהגות העבריינית.
 • הטיפול והשיקום מבוצע על ידי קציני המבחן תוך שימוש במודלים טיפוליים ייעודיים, כלים ושיטות עבודה ייחודיות, על פי רוב במסגרת קבוצות טיפוליות אך גם באופן פרטני.
 • בנוסף קיים שיתוף פעולה מלא עם גורמי טיפול בקהילה, והפנייה לטיפול בעת הצורך, תוך התאמת תוכנית הטיפול למטופל באופן אינדיבדואלי ומעקב אחר השתלבותו והתקדמותו (קהילות טיפוליות לגמילה מסמים, מרכזים למניעת אלימות במשפחה ועוד).

תחומי אחריות נוספים

 • תקצוב פיקוח ולווי מקצועי של הוסטלים ומרכזי יום בקהילה:
  • הוסטל לטיפול בגברים אלימים בקהילה "בית נועם".
  • מרכז יום לטיפול בעברייני מין בגירים בקהילה.
 • פיתוח מענים שיקומיים ייחודיים וישומם בשטח, לאוכלוסיית עוברי חוק בהתאם לאיפיוניהם (גברים אלימים, צעירים אלימים, הורים אלימים, עברייני מרמה, תעבורה, ועוד).
 • המלצה לשרים למינוי, ופיקוח על מעריכי מסוכנות עפ"י חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (בשיתוף משרד הבריאות).


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע