חובה לתת ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
הייצוג ההולם צריך להיבחן על-פי מבחן התוצאה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"צ
שם התיק:בגץ 453/94
תאריך:01.11.1994
קישור:פסק הדין באתר נבו

העובדות

  • שדולת הנשים בישראל עתרה לבג“צ בעקבות מינוי חבר חדש למועצת רשות הנמלים והרכבות ומינוי שני דירקטורים חדשים לדירקטוריון של בתי הזיקוק לנפט בע“מ.
  • שלושת המינויים היו של גברים, שתי המועצות הנוגעות בדבר היו מורכבות מגברים בלבד, וערב המינויים לא הייתה בהן ולו אישה אחת.

החלטת בית הדין

  • בפסק הדין נקבעה לראשונה חובת הייצוג ההולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות.
  • כמו כן, נקבע על ידי בג“צ כי בחינת הייצוג ההולם תיעשה על פי מבחן התוצאה ואין די בכוונה טובה או בחיפוש פורמלי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.