חולי פוליו, שחלו במחלה לפני קום המדינה, זכאים לפיצוי על פי החוק
החוק חל רק על תושבי ישראל ויו"ש, שחלו במחלה בשטחי ארץ ישראל

פרטי פסק הדין

שם התיק:בג"ץ 10771/07
תאריך:י"ז בשבט תש"ע-1.2.201.
קישור:פסק הדין באתר הרשות השופטת


העותרים, תושבי מדינת ישראל אשר לקו במחלת הפוליו, בעת שהיו בשטח ארץ ישראל לפני קום המדינה, פנו למוסד לביטוח לאומי לקבלת פיצוי על-פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו. החוק קובע כי מטרתו היא "לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם".

המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתם בנימוק שלא חלו במחלת הפוליו בישראל. לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, החוק נועד לפצות רק את מי שחלה במחלה במדינת ישראל, ועל-כן לא יכול לחול על מי שחלה במחלה לפני קום המדינה. לטענתו, המדינה אינה יכולה לקבל אחריות על דברים שקרו לפני הקמתה.

בית המשפט העליון קיבל את העתירה ברוב דעות (השופטים דנציגר ולוי נגד דעתה החולקת של השופטת חיות), וקבע כי יש לפצות גם את מי שחלה במחלה בשטחי ארץ ישראל שלפני קום המדינה.

  • השופט דנציגר קבע כי משמעותה של המילה "בישראל" בחוק מכוונת הן למדינת ישראל והן לארץ ישראל לפני קום המדינה (כשהכוונה היא לאותם שטחים שלימים הפכו חלק ממדינת ישראל על פי הסכמי שביתת הנשק מ-1949). המחוקק עשה שימוש בשני ביטויים דומים אך שונים: הביטוי הראשון הינו "ישראל" והביטוי השני הינו "מדינת ישראל". מכאן שהמשמעות של "חולי פוליו שחלו בישראל" היא חולים שחלו במחלת הפוליו הן במדינת ישראל לאחר קום המדינה והן בארץ ישראל בימים שלפני הקמת המדינה. השופט דנציגר חיזק את מסקנתו וקבע כי תכלית החוק נלמדת גם מהצעות החוק ומהתבטאויות שונות של חברי כנסת אשר חיזקו את מסקנתו.
  • השופט לוי קבע כי מבחינה לשונית לא ניתן לדחות את עמדת המוסד לביטוח לאומי לפיה המילה ב"ישראל" מתייחסת ל"מדינת ישראל". עם זאת, קבע השופט כי תכלית החוק היתה לקבוע הסדר שבמסגרתו פורשת המדינה את חסותה על ציבור של חולים שמחלתם התפרצה בישראל, מתוך אחריות ציבורית ולא מתוך אשם במצבם. על כן מניעת פיצוי ממי שלקה בפוליו בישראל לפני להקמת המדינה, רק משום שמחלתו פרצה אותה עת ולא זמן קצר לאחר מכן, אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק.
  • השופטת חיות בדעת מיעוט סברה כי החוק אינו חל על מי שלקו במחלה לפני קום המדינה. בניגוד לחוקים אחרים, שבהם קיבלה המדינה אחריות על מי שנפגע לפני הקמתה, החוק לפיצוי נפגעי פוליו אינו מציין במפורש כי הוא חל גם על מי שלקה במחלה לפני קום המדינה, ואף אינו מבחין בין נפגעים "שפעלו ולחמו להקמת המדינה", ובין נפגעים אחרים שהינם תושבי ישראל.

משמעות

  • חולי פוליו שחלו בשטח ארץ ישראל טרם הקמת המדינה זכאים לפיצוי מביטוח לאומי.
  • חולים אלה זכאים לקבל פיצוי בהתאם לקבוע בחוק פיצוי לנפגעי פוליו.
  • תושבי מזרח ירושלים או רמת הגולן בין 1948 ל-1967, שחלו במחלת הפוליו כאשר שטחים אלה לא היו תחת ריבונות ישראל, אינם זכאים לפיצוי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות