יתומים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה עשויים לקבל מימון עבור חונך/חונכת, בהתאם לצורך


יתומים שההורה שלהם נספה בפעולת איבה זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים שיספקו להם ליווי חברתי ותמיכה רגשית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים