הקדמה:

יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה ואלמן/ה עם ילדים זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים
תפקיד החונך להעניק סיוע וסעד נפשי ליתומים ולהדריך את האלמן או האלמנה בגידול הילדים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה ואלמן/ה עם ילדים, זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים.

  • תפקיד החונך להעניק סיוע וסעד נפשי ליתומים ולהדריך את האלמן או האלמנה בגידול הילדים, וזאת בתיאום עם עובד השיקום ובעצתו.

מי זכאי?

  • יתום של מי שנספה בפעולת איבה;
  • אלמן/ה של מי שנספה בפעולת איבה, שיש לו/ה ילדים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים