מענק שנתי למימון הוצאות על לימודים וחוגים משולם עבור יתומים של חללי פעולת איבה שלומדים בכיתות א'-י"ב
המענק משולם אוטומטית עם תגמול חודש אוגוסט עבור שנת הלימודים הבאה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

מענק שנתי למימון הוצאות על לימודים וחוגים משולם עם התגמול החודשי של חודש אוגוסט עבור יתומים של חללי פעולת איבה שלומדים בכיתות א'-י"ב.

גובה המענק

סכומי המענק (נכון לינואר 2024)
גיל היתומים סכום המענק
תלמידי כיתות א'-ו' 2,032 ₪
תלמידי כיתות ז'-י' 2,395 ₪
תלמידי כיתות י"א-י"ב 3,255 ₪

מי זכאי?

  • אלמנות, אלמנים וידועים בציבור של חללי פעולת איבה (כולל מי שנישאו מחדש), שילדיהם לומדים בכיתות א'-י"ב ומשולמת עבורם תוספת ליתומים בתגמול החודשי.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה והם לומדים בכיתות א'-י"ב.

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית מדי שנה עם תגמול חודש אוגוסט עבור שנת הלימודים שתתחיל בספטמבר.
  • מי שיוכרו כזכאים אחרי אוגוסט יקבלו את החלק היחסי של המענק מיום ההכרה עד לסיום שנת הלימודים​.
  • אם המענק לא שולם, יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים