הקדמה:

נפגעי פעולת איבה זכאים במקרים מסוימים לשירותי חונכות או שיעורי עזר, וזאת במסגרת השיקום המקצועי


נפגעי פעולת איבה זכאים במקרים מסוימים לשירותי חונכות או שיעורי עזר, וזאת במסגרת השיקום המקצועי.

מי זכאי?

  1. הוא זכאי לשיקום מקצועי;
  2. הוא סובל מאחד מסוגי הפגיעה ודרגות הנכות הבאות:
    • הוא נכה בדרגת נכות של 20% ויותר וסובל מפגיעה נפשית או מפגיעת ראש;
    • הוא נכה בדרגת נכות של 100% בכל סוגי הפגיעה, וזקוק לעזרה ולהכוונה מבחינה תפקודית וחברתית.
  1. הוא נכה בדרגת נכות של 100%;
  2. אין אפשרות לשקם אותו;
  3. הוא זקוק להעשרה אישית.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים