נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) או פגיעת ראש עשויים לקבל מימון עבור חונכים לילדיהם
הסיוע ניתן עבור ילדי הנכה בגילים 18-5


נפגעי פעולות איבה שהוכרה להם נכות על פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש, עשויים לקבל מימון עבור שעות חונכות לילדיהם.

  • שירותי החונכות מיועדים לספק לילדים תמיכה רגשית, ליווי חברתי, שיפור מיומנויות חברתיות ותמיכה לימודית.
  • המימון ניתן למפגשי חונכות בהיקף של 4 שעות שבועיות, שיחולקו ליומיים בשבוע.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולות איבה שהוכרו להם 20% נכות לפחות (או 10% לפחות לפני שנת 1996) - על פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש.
  • הסיוע ניתן עבור ילדי הנכה בגילים 18-5.
  • במקרים חריגים תאושר חונכות לילדים מתחת לגיל 5, או לילדים מעל גיל 18 שטרם סיימו את כיתה י"ב.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים