חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959 עוסק במגבלות החלות על תעמולת הבחירות בתקופה שלפני הבחירות.

פרטים

שם החוק:חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.