חוקי הבחירות מטילים איסורים ומגבלות על תעמולת בחירות
בין היתר, החוקים מגבילים את התעמולה במקום הקלפי, בבתי חולים ובסיסי צה"ל
על חיילים בשירות חובה או קבע ועובדי מדינה אסור להשתתף או לקחת חלק בתעמולת בחירות
מי שיעבור על הוראות החוק צפוי לעונש מאסר של 6 חודשים או קנס


חוקי הבחירות מסדירים את נושא תעמולת הבחירות, הן עבור הבחירות לכנסת והן עבור הבחירות לרשויות המקומיות.

 • החוקים מטילים מגבלות ואיסורים שונים החלים, ככלל, בתקופת ה-90 ימים שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו.
 • בין היתר, נקבעו איסורים ומגבלות על:
  • תעמולת בחירות בבתי חולים.
  • שימוש ברמקול כחלק מתעמולת בחירות, אלא אם נעשה שימוש ברמקול באסיפות ובכינוסים שמטרתם תעמולת בחירות.
  • שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנפצע עקב היותו איש כוחות הביטחון, מבלי לקבל את הסכמתו בכתב.
  • שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של נפגע פעולת איבה, מבלי לקבל את הסכמתו בכתב.
  • שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנהרג עקב היותו איש כוחות הביטחון, או של נפגע פעולת איבה שאינו בחיים, ללא הסכמה מבני המשפחה.
  • שימוש בתעמולת בחירות בצה"ל, באופן שעשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים כלשהי.
  • תעמולת בחירות של עובד מדינה, עובד רשות מקומית, עובד הסוכנות היהודית או עובד של הקרן הקיימת לישראל שיש להם סמכות מנהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל.
  • תעמולת בחירות של חיילים בשירות חובה או קבע ושל חיילי מילואים.
  • מתן מתנות בתעמולת בחירות.
   • בבחירות לכנסת, תעמולה במקום הקלפי וכן במרחק של 5 מטרים לפחות מהגדר המקיפה את מקום הקלפי. אם אין גדר, אסורה כל תעמולה במרחק של 10 מטרים לפחות מהקירות החיצוניים של מקום הקלפי.
   • בבחירות לרשויות המקומיות, עמולה במקום הקלפי וכן במרחק של 25 מטרים ממקום הקלפי או מהקיר החיצוני או הגדר החיצונית של המבנה שהקלפי נמצא בו, הכול לפי הרחוק יותר.​

חשוב לדעת

 • העונש הקבוע במקרה של הפרת הוראות החוק הוא מאסר של 6 חודשים או קנס.
 • יו"ר ועדת הקלפי רשאי להרחיק אדם המתנהג שלא כשורה ואדם זה לא יחזור למקום הקלפי אלא ברשות היו"ר בלבד. עם זאת, אין בכך כדי למנוע מאדם את זכותו לבחור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים