הקדמה:

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959 עוסק במגבלות החלות על תעמולת הבחירות בתקופה שלפני הבחירות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.