הקדמה:

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959 עוסק במגבלות החלות על תעמולת הבחירות בתקופת 90 הימים שלפני הבחירות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-‎1959
נוסח החוק:

חוק זה חל על הבחירות לכנסת, וכן על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות, אלא אם כן קיימת בו הוראה נפרדת לגביהן.

 • המגבלות חלות על כל צורות הפירסום, כולל מודעות, גודלן ומקום הצבתן.
 • נקבע כי התעמולה בטלוויזיה תתנהל רק ב-21 הימים שלפני הבחירות.
 • תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה במהלך 60 הימים שלפני הבחירות, תיעשה רק במסגרת הסדרים הקבועים בחוק.
 • החוק אוסר, בין היתר, על שימוש באמצעים הבאים לתעמולת בחירות:
  • שימוש בנכסים הממומנים על ידי המדינה לצרכי תעמולה.
  • שימוש בכלי טיס או בכלי שיט.
  • שימוש בשמו ובדמותו של איש כוחות הבטחון שנפגע, או של נפגע בפעולת איבה - בלא הסכמתו או הסכמת משפחתו.
  • שימוש בצה"ל שעלול ליצור רושם של זיהויו עם מפלגה מסוימת.
  • שיתוף ילד שטרם מלאו לו 15 שנה בתעמולת הבחירות, אלא אם כן הוא מצולם בפעילות שגרתית.
  • שימוש בתכניות בידור, הופעות אמנים, נגינה, הצגת סרטים (למעט סרטי התעמולה) ונשיאת לפידים.
  • נתינת מתנות.
  • הגשת מאכלים ומשקאות (אלא אם מדובר באירוע בבית פרטי).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים הקשורים לחוק

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.