חוק שירות התעסוקה מגדיר את תפקיד שירות התעסוקה כגוף במשרד הכלכלה האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל ומטיל על השירות לרכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו, כדי להסדירו.

פרטים

שם החוק:חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

נושאים וזכויות