הקדמה:

חוק שירות התעסוקה מגדיר את תפקיד שירות התעסוקה כגוף במשרד הכלכלה האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל ומטיל על השירות לרכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו, כדי להסדירו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

חקיקה ונהלים

נושאים וזכויות

פסקי דין

הרחבות ופרסומים