תקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב-1982 קובעות לגבי זכאותם של מי שאינם עומדים בתנאי הזכאות לקצבה לפי סעיף 2 לחוק הבטחת הכנסה.
התקנות קובעות כללי זכאות לאדם שטרם מלאו לו 20 שנה, ילד יתום, נטוש ומקרים חריגים נוספים שבהם משפחה, בני זוג, או אלמנ/ה יהיו זכאים לקצבה.
כמו כן, קובעות התקנות את שיעורי הגמלה, הכנסות מנכסים ועוד.

פרטים

שם החוק:תקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב-1982
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו