חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 מסדיר את תשלום השכר לעובדים שכירים במשק.

פרטים

שם החוק:חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.