פורטל זה מרכז את המידע על רכיבי השכר, התשלומים, הניכויים המותרים, מועדי תשלום השכר וזכויות אחרות הקשורות לשכר העבודה.

שכר העבודה מורכב מהתגמול הבסיסי בעבור העבודה, כפי שהוסכם בין העובד למעסיק, ותוספות המגיעות לעובדים על פי חוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי ומשתנות בהתאם לוותק העובד, היקף משרתו ומצבו האישי. למידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל תעסוקה וזכויות עובדים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים