חוק הזכות לעבודה בישיבה קובע כי מעסיק יעמיד לרשות עובדיו במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מהם ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

נוסף לכך, על המעסיק להעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כסאות או מקומות ישיבה במצב תקין - לישיבה בעת הפסקה בעבודה.

כמו כן, מגדיר החוק את דרכי הטיפול במפרי החוק והפיצויים שישולמו לנפגעים מהפרת החוק.

פרטים

שם החוק:חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007
קישור:נוסח החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות