עובדים עשויים להיות זכאים להפסקות בעבודה. אורך ההפסקות משתנה בהתאם לסוג העבודה ואורך יום העבודה
המעסיק לא חייב לשלם לעובד שכר עבור זמן ההפסקה, אלא אם דרש מהעובד להישאר במקום העבודה
נגד מעסיק שמפר הוראות אלה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
למידע נוסף ראו אתר משרד העבודה


עובדים זכאים להפסקות בעבודה בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה שבה הם מועסקים.

 • הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה.
 • הפסקות רגילות (למנוחה וארוחה) ניתנות לעובדים המועסקים לפחות 6 שעות ביום, אם הם עובדי כפיים. עובדים בעבודות שאינן עבודות כפיים זכאים להפסקה אם הם עובדים יותר מ-8 שעות או יותר מ-9 שעות ביום - תלוי באורך שבוע העבודה הנהוג במקום עבודתם.
 • מתן ההפסקה בתנאים שצוינו היא חובה של המעסיק, והעובד אינו יכול לוותר עליה.
 • למעסיק יש סמכות לקבוע את שעות העבודה וההפסקות במקום העבודה לפי שיקול דעתו, ואף להחליט על הפסקות נוספות מעבר לאלו הקבועות החוק.
טיפ
לשאלות נפוצות לחצו כאן

מי זכאי?

 • כל ציבור העובדים.
 • ישנם ענפים שנקבעו בהם כללים נוספים לגבי ההפסקות (ראו "הרחבות" בהמשך).
 • שר הכלכלה רשאי להתיר למעסיקים מסוימים לסטות מההוראה הנוגעת להפסקות, אם נראה לו כי סדרי העבודה או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.

הפסקות רגילות למנוחה ולארוחה

אורך ההפסקה

 • עובד זכאי ביום חול להפסקות באורך מצטבר של 45 דקות, ומתוכן לפחות הפסקה אחת רציפה של חצי שעה. בערבי חג זכאי עובד להפסקה אחת של חצי שעה.
 • אם במהלך ההפסקה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה, העובד אינו זכאי לשכר במהלך שהותו בהפסקה.
 • אם המעסיק דורש מהעובד להישאר בעבודה בזמן ההפסקה, זמן ההפסקה ייחשב כחלק משעות העבודה, והעובד יהיה זכאי לשכר עבור זמן זה.

זכאות להפסקה לעובד בעבודת כפיים

 • עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה רגילה (למנוחה וארוחה) אם הוא מועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות.

זכאות להפסקה לעובד שאינו עובד בעבודת כפיים

 • עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה אם הוא מועסק מעל 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים.
 • אם העובד מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים, מותר להעסיקו 9 שעות ללא הפסקה. כלומר, מי שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים במשך 5 ימים בשבוע זכאי להפסקה רגילה, רק אם עבד מעל 9 שעות ביום.
שימו לב
לעיתים ישנה החרגה לאורך ההפסקה הרצופה - במקומות עבודה שבהם מונהג יום עבודה בן 9 שעות ברוטו, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, יהיה יום העבודה נטו 8 שעות ו-36 דקות ביום. במקרים אלה (בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות) אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, ויום אחד קבוע (שייקבע על ידי המעסיק) יחושב לפי 8 שעות ברוטו כולל הפסקה רצופה של 24 דקות (7 שעות ו-36 דקות נטו).
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ניתן להעסיק עובד שאינו מועסק בעבודת כפיים במשך 7 שעות ללא הפסקה.

הפסקות לצורך שימוש בשירותים

הפסקות לצורך תפילה

 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • הפסקת התפילה אינה חלק משעות העבודה, והמעסיק רשאי לנכות את זמני התפילה מהשכר של העובד.
 • למידע נוסף ראו זמן תפילה בעבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • אם הופרה זכות זו, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר בבית הדין האזורי לעבודה.

הרחבות

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה
 • המעסיק (קבלן הניקיון) חייב לדאוג באמצעות מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) כי לכל עובד יהיה מקום ראוי וסביר למנוחה ולהתרעננות בזמן ההפסקות.
 • במקומות שבהם מזמיני השירות משלמים לקבלני הניקיון תשלום עבור ההפסקות מעבר לנדרש בחוק שעות עבודה ומנוחה, עובדי הניקיון והתחזוקה יהיו זכאים לקבל את אותו התשלום מהקבלן.
עובדי ענף המלונאות עובד במשמרת רגילה, בת 8 שעות, זכאי להפסקה של שעה על חשבונו ובזמן ההפסקה הוא יכול לעזוב את תחנת העבודה. לעובד שעבד בין 3.5 ל-6 שעות ניתן לנכות חצי שעה הפסקה, לעובד שעבד בין 6 ל-11.5 שעות ניתן לנכות שתי הפסקות בנות חצי שעה, ולעובד שעבד יותר מ-11.5 שעות ניתן לנכות שלוש הפסקות בנות חצי שעה. והכול בתנאי שהמעביד איפשר לעובד לנצל את ההפסקה.

שאלות נפוצות

אני עובדת במשרד 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע. האם אני זכאית להפסקת אוכל?

מעסיק אינו חייב להעניק לעובד הפסקת אוכל בעבודה משרדית, אלא אם כן הוא עובד 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים, או 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים. כמו כן, המעסיק אינו חייב לשלם שכר על השעות שבהן היה העובד בהפסקה, אלא אם כן הוא דורש ממנו להישאר בעבודה בזמן ההפסקה. עם זאת, במקומות עבודה רבים עובדים זכאים להפסקת אוכל גם אם הם עובדים פחות שעות, וזאת מכוח חוזה העבודה או הנוהג במקום.

האם למעסיק מותר להגביל את מועד ומשך הפסקות השירותים של העובד?

לא. אסור למעסיק להגביל את מועד ומשך ההפסקות של העובד לצורך שימוש בשירותים, ועליו אפשר לו הפסקות אלה לפי צרכיו. הפסקות שירותים נחשבות כחלק משעות העבודה ולמעסיק אסור לנכות אותן מהשכר.

אני עובד מול מחשב ברצף במשך שעות ומתעייף מהמאמץ. האם אני זכאי להפסקה?

מאמץ פיזי בעבודה משרדית אינו משפיע על הזכאות להפסקה. מכיוון שלא מדובר בעבודת כפיים, עובד משרד יהיה זכאי להפסקה של 45 דקות אם הוא מועסק 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים, או 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים. עם זאת, במקומות עבודה רבים עובדים זכאים להפסקות גם אם הם עובדים פחות שעות, וזאת מכוח חוזה העבודה או הנוהג במקום.

אני עובדת כקופאית בסופר. מדובר בעבודה פיזית ומעייפת. מה אורך ההפסקה שמגיעה לי?

קופאית אינה מוגדרת עובדת כפיים. גם אם התפקיד כרוך במאמץ פיזי, הדבר אינו משפיע על הזכאות להפסקה. העובדת תהיה זכאית להפסקה של 45 דקות אם היא מועסקת 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים, או 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים. עם זאת, במקומות עבודה רבים עובדים זכאים להפסקות גם אם הם עובדים פחות שעות, וזאת מכוח חוזה העבודה או הנוהג במקום.

אני מעשן. האם אני זכאי לצאת להפסקות סיגריה בזמן העבודה?

החוק אינו מתייחס באופן ספציפי להפסקות עישון אלא רק לזכאות להפסקה של 45 דקות לאחר 6 שעות עבודה (בעבודת כפיים) או לאחר 8 או 9 שעות עבודה (בעבודה שאינה עבודת כפיים). עם זאת, העובד זכאי לצאת להפסקות עישון אם הצדדים הסכימו על כך בחוזה העבודה או בהסכם הקיבוצי שחל עליהם, או בהתאם לנוהג הקיים במקום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים