הפסקות בעבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר
עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה אם הוא מועסק מעל 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים, או אם הוא מועסק מעל 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים
זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם כן דרש מהעובד להישאר במקום העבודה
עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו ובהתאם לצרכי העבודה ואילוציה
נגד מעסיק שמפר הוראות אלה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

עובדים זכאים להפסקות בעבודה, בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה, שבה הם מועסקים.

 • הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכלל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה.
 • הפסקות רגילות (ללא מטרה מוגדרת) ניתנות לעובדים המועסקים לפחות 6 שעות ביום, אם הם עובדי כפיים, ומעל 8 או 9 שעות ביום אם הם עובדים אחרים.

הפסקות רגילות

 • עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה רגילה אם הוא מועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות.
 • עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה רגילה (בהתאם להיתר של שר הכלכלה כמפורט בהמשך), במקרים הבאים:
  • מי שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים מעל 9 שעות ביום זכאי להפסקה רגילה אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים.
  • מי שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים מעל 8 שעות ביום זכאי להפסקה רגילה אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים.
 • לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה תופסק העבודה למנוחה וארוחה למשך 3/4 שעה לפחות ובערב חג ל-1/2 שעה לפחות. במסגרת זמן ההפסקה חייבת להיכלל הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות.
 • ההפסקה לא תעלה על 3 שעות.
 • במהלך ההפסקה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה, אלא אם כן נוכחותו במקום העבודה הכרחית והמעסיק דרש ממנו להישאר.
 • זמן ההפסקה אינו מהווה חלק משעות העבודה (כלומר העובד אינו זכאי לשכר במהלך שהותו בהפסקה), אלא אם כן המעסיק דרש ממנו להישאר בעבודה.
 • למרות זאת, הפסקות קצרות המוסכמות על-ידי המעסיק הן חלק משעות העבודה והמעסיק חייב לשלם עבורן.
 • ישנם מקומות עבודה שמונהג בהם או נקבע בהסכם קיבוצי יום עבודה בן 9 שעות, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, כלומר 8 שעות ו-36 דקות נטו ביום. במקרים אלה (בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות) אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, ויום אחד קבוע (שייקבע על ידי המעסיק) יחושב לפי 8 שעות ברוטו כולל הפסקה רצופה של 24 דקות (7 שעות ו-36 דקות נטו).

הפסקות לצורך שימוש בשירותים

הפסקות לצורך תפילה

 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • הפסקת התפילה אינה חלק משעות העבודה, והמעסיק רשאי לנכות את זמני התפילה מהשכר של העובד.
 • למידע נוסף ראו זמן תפילה בעבודה.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.
 • שר הכלכלה רשאי להתיר למעסיקים מסוימים לסטות מההוראה הנוגעת להפסקות, אם נראה לו כי סדרי העבודה או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • אם הופרה זכות זו, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר בבית הדין האזורי לעבודה.

היתר לגבי הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפיים

 • אמנם סעיף 20 לחוק קובע כי מנוחה תינתן למי שעובד 6 שעות ביום, אולם סעיף 23 לחוק מסמיך את שר הכלכלה להתיר סטייה מהוראות סעיף 20.
 • בהתאם לכך, פרסם שר הכלכלה היתר כללי המאפשר להעסיק 8 שעות ללא הפסקה עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים (בהתייחס למי שעובדים 6 ימים בשבוע).
 • על-פי תיקון להיתר, אם העובד מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים, מותר להעסיקו 9 שעות ללא הפסקה.
 • חשוב לשים לב כי במקרים אלה יש לשלם גמול עבור שעות נוספות על העסקה שמעבר ל-8.6 שעות ביום, או על העסקה שמעבר ל- 7.6 שעות ביום שנקבע כיום המקוצר בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.
 • כמו כן, נקבע בהיתר כי ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ניתן להעסיק 7 שעות ללא הפסקה עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים.

הרחבות

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה
 • המעסיק (החברה המספקת את השירות) חייב לדאוג באמצעות מזמין השירות כי לכל עובד יהיה מקום ראוי וסביר למנוחה ולהתרעננות בזמן ההפסקות.
 • במקומות שבהם מזמיני השירות משלמים למעסיקים (החברות המספקות את השירות) תשלום עבור ההפסקות מעבר לנדרש בחוק שעות עבודה ומנוחה, עובדי הניקיון והתחזוקה יהיו זכאים לקבל את אותו תשלום מהמעסיקים.
עובדי ענף המלונאות על-פי סעיף 18 לצו ההרחבה בענף המלונאות עובד במשמרת רגילה, בת 8 שעות, זכאי לקבל הפסקה של שעה על חשבונו ובזמן ההפסקה הוא יכול לעזוב את תחנת העבודה. לעובד שעבד בין 3.5 - 6 שעות ניתן לנכות חצי שעה הפסקה, לעובד שעבד 6 - 11.5 שעות ניתן לנכות שתי הפסקות בנות חצי שעה, ולעובד שעבד יותר מ-11.5 שעות ניתן לנכות שלוש הפסקות בנות חצי שעה והכל בתנאי שהמעביד אפשר לעובד לנצל את ההפסקה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד זה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות