המעסיק מחויב להעמיד לרשות העובד מקום ישיבה, ולאפשר לו לעבוד בישיבה, אלא במקרים מיוחדים בהם אופי העבודה אינו מאפשר ישיבה
המעסיק מחויב לספק מקומות ישיבה לעובדים גם בעת הפסקה בעבודה
בית הדין רשאי לחייב את המעסיק בפיצוי של עד 20,000 ₪ אף אם לא נגרם לעובד נזק כלשהו


מעסיק יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

  • אם עובד לא יכול לבצע את עבודתו בישיבה, על המעסיק לאפשר לעובד לשבת במהלך ההפסקה ולספק לו כסאות באיכות הנדרשת.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית נגד המפר. בית הדין רשאי לחייב את המעסיק בפיצוי של עד 20,000 ₪ אף אם לא נגרם לעובד נזק כלשהו.

חשוב לדעת

  • מעסיק יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים