הקדמה:

חוק הזכות לעבודה בישיבה קובע כי מעביד יעמיד לרשות עובדיו במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מהם ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

נוסף לכך, על המעביד להעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כסאות או מקומות ישיבה במצב תקין - לישיבה בעת הפסקה בעבודה.

כמו כן, מגדיר החוק את דרכי הטיפול במפרי החוק והפיצויים שישולמו לנפגעים מהפרת החוק.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007

נושאים וזכויות


הרחבות