הקדמה:

חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992 קובע כי מחוסרי דיור יהיו זכאים להלוואה מהמדינה לרכישת דירה או בנייתה. גובה ההלוואה הוא בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, המפורטים בתקנות הנלוות לחוק.

ישנם מספר קריטריונים המשפיעים על הזכאות, ביניהם: שירות צבאי או שירות לאומי-אזרחי של מבקש ההלוואה, מספר השנים בהן הוא מחוסר דיור, מספר ילדיו, אחיו ואחיותיו והימצאות מגוריו באזורי עדיפות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".