הקדמה:

חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992 קובע כי מחוסרי דיור יהיו זכאים להלוואה מהמדינה לרכישת דירה או בנייתה. גובה ההלוואה הוא בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, המפורטים בתקנות הנלוות לחוק.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבינוי והשיכון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".