הקדמה:

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 מסדיר שני נושאים: המרשם הפלילי ותקנת השבים.

  • המרשם הפלילי - החוק מסדיר את ניהול המרשם של הרשעות, עונשים והחלטות אחרות במשפטים פליליים.
  • תקנת השבים - החוק תוחם את היקף מסירת המידע ואת משך הרישום, מתוך תכלית חברתית לקדם בעל תשובה בשיקומו, לאפשר לו לפתוח דף חדש ולהשתלב בחברה.
שימו לב
בינואר 2019 נחקק חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 שייכנס לתוקפו (ויחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים) ביום 16.1.2022.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים ושר הפנים


עדכונים לחוק

  • תיקון מס 8 (נתקבל ביום 25.03.2008) - התיקון נועד לטפל במצב בו גורמים שאינם מורשים לקבל מידע מן המרשם הפלילי ומהרישומים המשטרתיים דורשים מהאדם הזכאי לקבל את תדפיס המרשם הפלילי בענינו להמציא להם את תדפיס המרשם הפלילי. התיקון מחמיר עם הענישה עם מי שהשיג, דרש או קיבל מן המרשם מידע שאינו זכאי לקבלו (מתוך דברי ההסבר של הצעת החוק).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".