הקדמה:

החוק מאפשר לכל אדם לעיין במידע הפלילי הנוגע לו עצמו
המידע המופיע בתדפיס הפלילי הוא חסוי והשגתו בדרך שאינה חוקית היא עבירה פלילית, זאת גם כאשר בעל התדפיס מסכים למסור את התדפיס
למידע נוסף ראו מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל

טפסים

כל אדם זכאי לעיין במרשם פלילי הנוגע לו.

מי זכאי

 • כל אדם.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לעיון במידע הפלילי בתחנת משטרה

הערת עריכה
יכול להיות שאין צורך במילוי טופס אלא רק בהצגת תעודת זהות. אני חושב שממלאים איתך את הטופס בתחנת המשטרה לכן השארתי בינתיים. ראו ג'ירה 10319
הערה מאת אורן ברקת (שיחה) 12:25, 17 באוגוסט 2020 (IDT)
 • ניתן לפנות לכל תחנת משטרה ולמלא טופס בקשה לתעודת מרשם פלילי.
 • בעת מילוי טופס הבקשה יש להצטייד בתעודת זהות (תושב או אזרח חו"ל בלבד רשאי להזדהות באמצעות דרכון בר תוקף).
 • לאחר מילוי טופס הבקשה בתחנת המשטרה, יימסר למבקש תדפיס המידע הפלילי.

הגשת בקשה מקוונת להעברת המידע

 • ניתן לשלוח בקשה מקוונת להעברת תעודת מרשם פלילי.
 • לשם כך, יש למלא את כל הפרטים בטופס הבקשה המקוון.
 • יש לבחור בטופס מהו היעד שאליו תישלח התעודה:
  • נציגות זרה בישראל
  • נציגות ישראל בחו"ל
  • רשויות האימוץ הבין ארצי
 • לתעודה המיועדת לנציגות ישראלית במדינה החברה באמנת האג, יש לצרף קבלת תשלום עבור חותמת אפוסטיל. לפרטים נוספים ראו באתר משרד החוץ.
 • לאחר שליחת הבקשה תישלח הודעה לטלפון הנייד של מגיש הבקשה.
 • יתכן שהמבקש יוזמן לתחנת משטרה להשלמת התהליך.

מה כולל המרשם הפלילי

 • תדפיס המידע הפלילי מרישומי המשטרה כולל ארבעה נושאים:
  1. הרשעות והחלטות שיפוטיות, חוץ מאלה שעברה לגביהן תקופת המחיקה או שהנשיא נתן עליהן חנינה.
  2. משפטים וחקירות תלויים ועומדים (תיקי מב"ד - ממתין לבירור דין).
  3. תיקי חקירה שנסגרו בעילה של חוסר בראיות ו/או העדר עניין לציבור.
  4. תיקי "אי-תביעה" סגורים (שלא הגיעו לכתב אישום).

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים