הקדמה:

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 עוסק בפיקוח על מעונות - מקומות המשמשים למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים הציבוריים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים