חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 עוסק בפיקוח על מעונות - מקומות שמשמשים למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים.

פרטים

שם החוק:חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים הציבוריים

נושאים וזכויות