חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 (חש"ץ) מסדיר את השיפוט הצבאי בצה"ל על כל מרכיביו - מערכות השיפוט הצבאיות, האוכלוסיות העשויות להישפט והעבירות בגינן הן עשויות להישפט.

פרטים

שם החוק:חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.