הקדמה:

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 (חש"ץ) מסדיר את השיפוט הצבאי בצה"ל על כל מרכיביו - מערכות השיפוט הצבאיות, האוכלוסיות העשויות להישפט והעבירות בגינן הן עשויות להישפט.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.