הקדמה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות באמצעות קופות החולים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.