חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות באמצעות קופות החולים.

פרטים

שם החוק:חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 
שר אחראי:שר הבריאות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים