הקדמה:

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, או בכינויו חוק נפגעי איבה, מורה למוסדות המדינה באילו דרכים לסייע לאדם שנפגע בפיגוע טרור על רקע לאומני.
הזכאים להכרה על פי החוק הם הנפגעים מפעולות איבה של כוחות (צבאיים, צבאיים למחצה או בלתי סדירים) של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל, או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם את מטרותיהם.
במקרה שפעולת האיבה אירעה מחוץ לישראל או לאזור, ההכרה תהיה אם מטרתה היתה פגיעה בישראל.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה

זכויות הנכללות בחוק

  • ריפוי, החלמה ושיקום‏ - בהתאם להוראות סימן ג' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה).
  • תגמולי נכים - נפגע שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות יהיה זכאי לתגמול בהתאם להוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
  • תגמול לבני משפחה - אם פגיעת איבה גרמה למותו של הנפגע, יהיו בני המשפחה זכאים לתגמול בהתאם להוראות חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום).
  • מענק להוצאות קבורה - תשלום הוצאות קבורה והוצאות אחזקה של מקום הקבורה והמצבה לבני משפחתו של נפגע פעולת איבה שנפטר.
  • תשלום חודשי בעד אבדן הכנסה לאפוטרופוס - אפוטרופוס שמונה ליתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן הכנסתו בתקופה שבה היתום עמו ובהחזקתו.
  • סמל ותעודה - נפגע הזכאי לתגמול כנכה לפי חוק זה, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי סמל ותעודה המעידים על נכותו.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 30, התשע"א-2011 - הסדרת מעמדם של יתומים כתוצאה מפגיעת איבה.
  • תיקון מס' 35, התשע"ח-2018 - הזכאות לתגמולים ליתום משני הוריו לא תוגבל יותר למי שהתייתם בטרם מלאו לו 37.
  • תיקון מס' 36, התשע"ח-2018- בחירת מקום הקבורה של קורבן פעולת איבה על ידי קרוביו

תודות