הקדמה:

חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 קובע מי זכאי לקבל תג נכה לרכב, באילו תנאים תקצה הרשות המקומית חניה מסומנת עבור אדם עם מוגבלות, היכן מותר להחנות רכב בעל תג נכה והיכן החניה אסורה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התחבורה

עדכונים לחוק

  • עונשין - (תיקון התשס"א): סעיף 4א קובע מהם העונשים על שימוש בתג החניה שלא כחוק.
  • פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי - (תיקון התשס"ה): סעיף 4ב: מפעיל של מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום ציבורי הכרוכה בתשלום, יהיה חייב לשלם בעד החניה של האדם עם המוגבלות.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

  • נוסח החוק באתר נבו