חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 קובע כי המדינה תממן את לימודיהם של ילדים המאושפזים בבית חולים ושל ילדים חולים, הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד (כלומר בני 3 ומעלה).

פרטים

שם החוק:חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.