הקדמה:

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 קובע כי המדינה תממן את לימודיהם של ילדים המאושפזים בבית חולים ושל ילדים חולים, הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד (כלומר בני 3 ומעלה).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך
 • ילדים חולים מוגדרים בחוק כילדים השוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא וכן ילדים החולים במחלה מתמשכת - מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות.
 • מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי, ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מארבעה שבועות.
 • החוק קובע בין השאר כי:
  • שר החינוך יקבע תוכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים, בהתחשב בצורכיהם של הילדים, במגבלותיהם הרפואיות ובתוכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.
  • החינוך, על פי תוכנית החינוך האמורה, יינתן לילד חולה, בהסכמת הוריו, בביתו או במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז.
  • המדינה ורשות החינוך המקומית ישאו בהוצאות חינוכו של ילד חולה, כך שהמימון יהיה באותו שיעור שבו ממומן חינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.
  • המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז. שר החינוך, באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית החולים בהוצאות הפעלת המסגרת החינוכית.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.