הקדמה:

חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988 נועד לקדם ולפתח את כישוריו של כל ילד עם צרכים מיוחדים, כדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חינוך מיוחד, התשמ'ח - 1988
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך
 • החוק קובע כי:
  • כל ילד בגילאים 21-3 שהוא עם צרכים מיוחדים, כלומר שיש לו לקות משמעותית, שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת, זכאי לחינוך מיוחד.
  • לקות מוגדרת כלקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.
  • החינוך המיוחד יינתן חינם לילד באזור מגוריו או במקום אחר, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו.
  • חינוך מיוחד כולל טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק ועוד - לפי צורכי הילד.
  • זכאותו של ילד לחינוך מיוחד נקבעת ע"י ועדת השמה הקובעת גם את המסגרת המתאימה לו: כתה רגילה, כתה מיוחדת במוסד חינוך רגיל, או מוסד לחינוך מיוחד. הוועדה תיתן עדיפות להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד.
  • להוריו של הילד יש זכות להשתתף בדיוני הוועדה ואף לערער על החלטתה בפני ועדת ערר מחוזית.
  • ועדת ההשמה נערכת פעם בשלוש שנים. ניתן, לפי הצורך או לבקשת ההורים לזמן את הוועדה גם בחלוף שנה מדיוני הוועדה הקודמת.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.