מרכזי סיוע מספקים תמיכה לבני משפחה שאיבדו את יקיריהם בעקבות תאונת דרכים, עבירת המתה, או התאבדות
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


מרכזי סיוע מרחביים פועלים במטרה לספק תמיכה לבני משפחה שכולים שאיבדו את יקיריהם בעקבות תאונת דרכים, עבירת המתה, או התאבדות.

 • השירותים הניתנים במרכזים כוללים:
  • ליווי המשפחות על-ידי אנשי מקצוע ומערך מתנדבים.
  • טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי, הפנייה לטיפול במחיר סמלי בתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ברשויות המקומיות.
  • קבוצות תמיכה.
  • ליווי רוחני.
  • פעילויות קהילתיות לבני משפחה ואנשי מקצוע.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • מי ששכלו בן משפחה מדרגה ראשונה כתוצאה מתאונת דרכים או התאבדות.
 • מי ששכלו בן משפחה מדרגה ראשונה כתוצאה מעבירת רצח/המתה וזכאותם לסיוע אושרה על-ידי ועדת זכאות לנפגעי עבירות המתה.
שימו לב
נפגעי עבירות המתה שזכאותם אושרה זכאים גם לליווי וייצוג משפטי ולסיוע במימון הוצאות האבל הראשוניות

אופן קבלת השירות

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים