חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 מגדיר את זכויות הנשים בעבודה, ביניהן: זכויות האישה במהלך היריון וחופשת לידה, עבודות אסורות ומגבלות בעבודה, זכויות הוריות ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
קישור:החוק באתר נבו
חוק קודם:פקודת העבדתן של נשים, 1945

עידכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים הקשורים לחוק

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.