חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.
החוק קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעסיק זכאים לשכר שווה עבור עבודה שווה, עבודה שווה בעיקרה ועבודה שוות-ערך. החוק מגדיר מהי עבודה שוות-ערך, וקובע כי בית דין לעבודה רשאי למנות מומחה לחקר עיסוקים שיחווה דעתו אם עבודות מסוימות הן שוות, שוות בעיקרן או שוות-ערך.

פרטים

שם החוק:חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
קישור:החוק באתר נבו
חוק קודם:חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשכ"ד 1964

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים