הורים מיועדים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, הם איש ואישה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד
על מנת שיוכלו להיקשר בהסכם עם אם נושאת, על ההורים המיועדים לעמוד במספר תנאים
 • הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, הם איש ואישה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד.
 • החוק ונוהלי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים קבעו מספר תנאים, שעל הורים מיועדים לעמוד בהם, בכדי שיוכלו להיקשר בהסכם פונדקאות עם אם נושאת.

התנאים להתקשרות בהסכם לנשיאת עוברים

 • על מנת שהורים מיועדים יוכלו להיקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת עליהם לעמוד במספר תנאים:
 1. ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג.
 2. ההורים המיועדים הם בגירים.
 3. ההורים המיועדים הם תושבי ישראל.
 4. הם עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 5. קיימת חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת, להתעבר ולשאת הריון, או שההריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 6. קיימת חוות דעת רפואית על התאמתם לתהליך.
 7. קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך.
 8. ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות (למשל אימוץ).
 9. אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 10. גילם ומצב בריאותם של בני הזוג יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך. ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי והמקובל (52-48) יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת ההורים המיועדים.

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.