הקדמה:

החוק קליטת חיילים משוחררים נועד לסייע לחיילים/ות המשתחררים משירות חובה בתחילת דרכם בחייהם האזרחיים.
החוק מקנה לחיילים המשוחררים סיוע כספי באמצעות: מענק שחרור, פיקדון אישי וקרן לסיוע נוסף בלימודים.
המענקים הכספיים ניתנים כדי לסייע בתחומים: השכלה, הכשרה מקצועית, דיור, הקמת עסק ונישואין.
החוק קובע גם את תנאי הזכאות ואת תקופת הזכאות לסיוע. על פי החוק, זכאים להטבות מי שהשלימו לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך אם שוחררו מטעמי בריאות) בצה"ל, במשטרה, במג"ב, בשב"ס, בשירות אזרחי-לאומי או בשירות מוכר אחר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים