הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים למענק "פיקדון אישי" בגין שירותם
ב- 5 השנים הראשונות מתום שירות החובה או השירות הלאומי ניתן לקבל את הפיקדון רק למטרות לימודים (כולל לימודי נהיגה), הכשרה מקצועית, פתיחת עסק, נישואין או רכישת דירה. בשנתיים שלאחר מכן ניתן לקבל את הפיקדון ללא כל התניה
ניתן לברר מהו סכום הפיקדון המשוער באמצעות מחשבון האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון

הפיקדון האישי הוא סכום כסף הניתן לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, בהתאם לאורך השירות ואופיו. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי.

 • כספי הפיקדון ניתנים למימוש רק במדינת ישראל.
 • ב-5 השנים הראשונות מתום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, הפיקדון ניתן עבור לימודים, הכשרה מקצועית, לימודי נהיגה, הקמת עסק, רכישת דירה, או נישואין.
 • בשנתיים הבאות ניתן לקבל את הפיקדון ללא הגבלת מטרה.
 • הסכומים צמודים למדד ועשויים להשתנות מחודש לחודש בהתאם. מומלץ להתעדכן באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • סכומי הפיקדון (נכון למרץ 2018):
משך השירות לוחמים/לוחמות תומכי לחימה אחרים
24 חודשים 18,579 ש"ח 16,120 ש"ח 13,114 ש"ח
32 חודשים 25,136 ש"ח 21,584 ש"ח 17,486 ש"ח
36 חודשים 28,414 ש"ח 24,317 ש"ח 19,671 ש"ח
 • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שסיימו 12 חודשי שירות יהיו זכאים למחצית מהמענק אותו מקבלים מתנדבים ששירתו 24 חודשים.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות חובה בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • חייל, או מי ששירת בשירות אזרחי או בשירות אזרחי-לאומי, ונפטר בתקופת שירותו.
 • חייל שראש אכ"א קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית.
 • הזכאות לסכום המוגדל עבור חיילים לוחמים ותומכי לחימה לכל התקופה ניתנת גם למי שראש אכ"א קבע כי נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית, ועבר לשרת בשירות אחר.
 • חייל המשרת בצבא קבע נחשב כחייל משוחרר במהלך 5 שנים מתום שירות החובה שלו.

דרכי מימוש הפיקדון

 • במהלך 5 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש למטרות שיפורטו בהמשך. בתום 5 השנים, היתרה הבלתי מנוצלת של כספי הפיקדון תועמד לרשות המשתחרר לשנתיים נוספות עבור כל מטרה.
 • המטרות שעבורן ניתן לממש את הפיקדון במהלך 5 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי:

לימודים

 • ניתן לקבל את הפיקדון עבור השלמת השכלה תיכונית, לימודים קדם אקדמיים (כולל הכנה למבחנים פסיכומטריים), לימודים אקדמיים ולימודים בישיבה על תיכונית. לא ניתן לממש את הפיקדון עבור לימודים בחו"ל.
 • הזכאות תקפה ללימודים במוסדות לימוד המוכרים לעניין זה על-ידי משרד החינוך. יש לוודא שמוסד הלימודים מופיע ברשימת המוסדות המוכרים המתעדכנת מדי פעם.
 • לרשימת המוסדות המוכרים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 • ניתן לממש את הפיקדון גם עבור דמי הרשמה, שירותי אבטחה, דמי חבר באגודת הסטודנטים וביטוח תאונות אישיות. לא ניתן לממש את הפיקדון עבור כלכלה, לינה, רכישת ספרים ונסיעות.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון לצורך לימודים:
  • שובר תשלום בעל פס מגנטי הנושא סמל מוסד או קוד קורס בן 8 ספרות, הניתן לתשלום בכל אחד מסניפי הבנקים, ואשר מופיעים עליו שם המבקש והסכום לתשלום.
  • סמל המוסד / קוד הקורס יופיע מודפס על גבי שובר התשלום, סמל / קוד שימולא ידנית לא יתקבל.
  • הלומדים במוסדות הבאים רשאים להגיש שוברים ללא סמל המוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, הטכניון בחיפה, מכון וייצמן למדע, אוניברסיטת אריאל והמרכז הארצי לבחינות.
 • במקרים שבהם הופסקו הלימודים מכל סיבה שהיא, אין באחריות משרד הביטחון והקרן לקליטת חיילים משוחררים לפעול לקבלת החזר שכר הלימוד ממוסד הלימודים. אם זה אפשרי, מומלץ לשלם את כספי הפיקדון בהדרגה - כל שובר תשלום בנפרד. כך שלא יאבד כל סכום הפיקדון במקרים אלה.
 • למידע נוסף, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

הכשרה מקצועית

 • הפיקדון ישולם עבור קורסים מקצועיים במוסדות המוכרים לעניין זה על-ידי משרד הכלכלה, משרד התיירות, משרד הבריאות, או המשרד לביטחון הפנים.
 • לרשימת המוסדות המוכרים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 • לאיתור קורסים מאושרים למוסדות באתר משרד הכלכלה.
 • ניתן לממש את הפיקדון גם עבור דמי הרשמה, שירותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות. לא ניתן לממש את הפיקדון עבור כלכלה, לינה, רכישת ספרים ונסיעות.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון לצורך הכשרה מקצועית:
  • שובר תשלום בעל פס מגנטי הנושא סמל מוסד או קוד קורס בן 8 ספרות, הניתן לתשלום בכל אחד מסניפי הבנקים, ואשר מופיעים עליו שם המבקש והסכום לתשלום.
  • סמל המוסד / קוד הקורס יופיע מודפס על גבי שובר התשלום, סמל / קוד שימולא ידנית לא יתקבל.
 • במקרים שבהם הופסקו הלימודים מכל סיבה שהיא, אין באחריות משרד הביטחון והקרן לקליטת חיילים משוחררים לפעול לקבלת החזר שכר הלימוד ממוסד הלימודים. אם זה אפשרי, מומלץ לשלם את כספי הפיקדון בהדרגה - כל שובר תשלום בנפרד. כך שלא יאבד כל סכום הפיקדון במקרים אלה.
 • למידע נוסף, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

לימודי נהיגה

 • החל מיום 23.07.2015 (בהתאם לתיקון לתוספת לחוק קליטת חיילים משוחררים), ניתן לקבל את הפיקדון עבור לימודים לקבלת רשיון נהיגה אצל מורה לנהיגה שהוסמך על-ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 • לצורך הגשת הבקשה למימוש הפיקדון נדרשים 5 שיעורי נהיגה ומעלה.
 • המחיר המקסימלי לשיעור נהיגה שעבורו מבוקש מימוש הפיקדון הוא 130 ש"ח.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון לצורך לימודי נהיגה:
  • העתק רישיון נהיגה בתוקף של מורה הנהיגה עם הרשאה להוראת נהיגה.
  • טופס רש"ל 18 (הטופס הירוק) חתום על-ידי רופא ואופטומטריסט בחותמת וחתימה בכתב יד.
  • אישור על מעבר מבחן תיאוריה.
  • חשבוניות מס מקוריות עבור השיעורים הכוללות חתימה מקורית של המנפיק.
  • במקרה של תשלום באמצעות מיופה כוח - ייפוי כוח מקורי.

רכישת דירה

 • מימוש הפיקדון אפשרי לדירה שרכש המבקש לאחר תום שירות החובה.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון לצורך רכישת דירה:
  • חוזה רכישה מקורי (יוחזר למבקש).
  • העתק נאמן למקור, כולל חתימה וחותמת עורך דין על כל עמוד בחוזה שיצורף למסמכי הבקשה.
  • אישור זכויות על שם המוכר או המבקש, עדכני עד חודשיים מתאריך הבקשה. במקרה של רכישה מקבלן אין צורך באישור זה.
  • הצגת דיווח למס רכישה המאושר על-ידי רשויות המס.
 • כל המסמכים צריכים להתייחס לאותו נכס, לפי כתובת וגוש - חלקה.

פתיחת עסק חדש על-ידי יחיד עצמאי, הקמה או הצטרפות לשותפות, הקמת חברה בע"מ

 • הסכום המינימלי למימוש בבקשה אחת הוא 3,000 ש"ח.
 • הסכום המינימלי לקבלה או חשבונית מס הוא 500 ש"ח.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון למטרות אלה:
  • תעודת עוסק מקורית משלטונות מע"מ על שם המבקש - בפתיחת עסק ע"י יחיד עצמאי, או השותפות - בהקמה או בהצטרפות לשותפות, או החברה- בהקמת חברה בע"מ.
  • טופס פרטי נישום של מס הכנסה ו/או הודעה ליחיד/תאגיד שכוללים חותמת ולוגו רשמיים של מס הכנסה על פתיחת תיק על שם המבקש - בפתיחת עסק חדש על יחיד עצמאי, או השותפות - בהקמה או בהצטרפות לשותפות, או החברה - בהקמה או ברכישת מניות בחברה בע"מ שאינה נסחרת בבורסה.
  • חשבונית מס או קבלה מקורית של הספק המפרטת את המוצרים/שירותים עבור העסק. החשבונית תכלול את פרטי הספק: שם, כתובת, מס' טלפון מס' עוסק מורשה, חתימה וחותמת ספק.
  • ברכישת מוצר דו-שימושי - אישור רו"ח/יועץ מס על רכישה לצורכי העסק, ייעודה וסכומה.
  • ברכישת ציוד יד שנייה תוצג חשבונית מס בלבד.
  • ברכישת סחורה בחו"ל - אישור מכס על שם המבקש לגבי כניסת הסחורה לארץ, תיאור הסחורה ועלותה בשקלים, וכן אישור רו"ח/ יועץ מס על רכישה בחו"ל, שהיא לטובת עסק חי בארץ, סכום הרכישה בשקלים ושמדובר בהוצאה הרשומה כהוצאה מוכרת של העסק של המבקש.
  • הסכם הקמת שותפות / הצטרפות לשותפות שבו מפורט חלקו של המבקש.
  • פלט מרשם החברות או אישור עו"ד/רו"ח על בעלי המניות בחברה, כולל את שם המבקש ושהמניות לא נסחרות בבורסה.
  • אישור רו"ח בציון הסכום שהושקע כנגד חלקו של המבקש בהון העצמי (לא כולל הלוואת בעלים).
 • סכום התשלום יבוצע בהתאם לסכום חשבונית מס/קבלה מקורית, בניכוי סכום המע"מ (למעט עוסק פטור הזכאי לקבל כולל מע"מ), או בהתאם לסכום המופיע באישור רואה חשבון או יועץ מס- לפי הנמוך מביניהם.
 • המבקש לא יהיה המוטב, למעט במקרה של עסק כיחיד עצמאי, וזאת כנגד הצגת חשבוניות מס וקבלות מקוריות מפורטות, הכוללות חותמת של הספק על שם העסק של המבקש.
 • במקרה של שותפות/חברה, התשלום יבוצע כנגד חלקו היחסי של המבקש.
 • לא ניתן לממש פיקדון כנגד קבלות/חשבוניות שהוצאו בחו"ל, אלא אם כן צורף אישור המכס ואישור רואה חשבון או יועץ מס המאשר את הרכישה בחו"ל.
 • לא תאושר בקשה למימוש עבור הוצאות תפעוליות שוטפות (חשמל, מים, ארנונה, שיפוצים, שכירות, גז, תקשורת, דלק ומשכורות).
 • בעת רכישת מוצר דו-שימושי (לעסק ולצרכים אישיים) כגון מחשב, מזגן, רכב, בנוסף לחשבונית מס או קבלה, נדרש אישור רואה חשבון או יועץ מס על רכישה לצורכי העסק, יעודה וסכומה.
 • לא יאושר מימוש עבור רכישת טלפון נייד.

נישואין

 • מימוש הפיקדון אפשרי רק למבקש שנישא לאחר תום השירות.
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה למימוש הפיקדון לצורך נישואין:
  • תעודת נישואין מקורית.
  • תעודת זהות של המבקש, כולל הספח בו מצוין במצב האישי- נשוי/אה.
  • תעודת זהות של בן/בת זוג, כולל הספח בו מצוין במצב האישי- נשוי/אה. נדרשת גם הגעה פיזית של בן/בת הזוג לבנק לצורך הזדהות.
  • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין של המבקש, בו מצוין בסעיף מצב אישי: נשוי/אה ומצוין תאריך שינוי המצב האישי (ראו טופס בקשה לקבלת תמצית ממרשם האוכלוסין).
  • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין של בן/בת הזוג, בו מצוין בסעיף מצב אישי: נשוי/אה ומצוין תאריך שינוי המצב האישי.

תהליך מימוש הזכות

קבלת הפיקדון במהלך 5 השנים הראשונות מתום השירות

 • על מנת לממש את כספי הפיקדון במהלך 5 השנים הראשונות מתום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי, יש לגשת עם תעודת זהות לכל אחד מסניפי "בנק הפועלים" או בנק "לאומי" (אין צורך לנהל בהם חשבון בנק) ולמלא טופס בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי, ניתן לקבל את הטופס בסניף הבנק.
 • יש להציג את המסמכים הנדרשים (מסמכים מקוריים) כפי שפורטו בסעיפים הקודמים, בהתאם למטרת הבקשה. המסמכים המקוריים יוחזרו למבקש לאחר הצגתם לבנקאי.
 • בבקשת פיקדון למטרת לימודים או הכשרה מקצועית, מבקש השוהה בחו"ל רשאי לחתום על ייפוי כוח שנערך בארץ בפני עורך דין, או שנערך בחו"ל בפני קונסול ישראל או בפני נוטריון (במקרה של הזדהות המבקש בפני נוטריון באמצעות דרכון זר, על מיופה הכוח להמציא תעודה ישראלית מקורית מזהה עם תמונה של המבקש).
 • בפיקדון למטרת לימודים, הכשרה מקצועית או רכישת דירה, התשלום יועבר באמצעות הבנק ישירות למוסד הלימודים או למוכר הדירה. לא יינתן החזר על תשלום שבוצע על-ידי מבקש הפיקדון באופן עצמאי.
 • בפיקדון למטרת נישואין או לעסק יחיד עצמאי, התשלום יועבר ישירות למבקש.
 • מי שהחל במימוש חלק מכספי הפיקדון, יוכל להמשיך לממש את יתרת הפיקדון בכל אחד מסניפי הבנק הספציפי שעימו החל (לאומי או פועלים).

קבלת הפיקדון בתום 5 שנים ועד 7 שנים מסיום השירות

 • בתום 5 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי ולמשך תקופה של שנתיים, ניתן לממש את יתרת כספי הפיקדון עבור כל מטרה.
 • יש להוריד את טופס הבקשה ולהגיע לסניפי הבנק (לאומי או פועלים) עם תעודת זהות כולל הספח, ואחת מהתעודות:
  • תעודת שחרור
  • דרכון
  • רשיון נהיגה
אזהרה
החוק שונה
החל ב-01.01.2019 מי ש ימלאו לו 5 שנים לסיום השירות, לא צריך להגיש בקשה לשחרור כספי הפיקדון, והעברת הסכום לחשבון הבנק של הזכאי תיעשה באופן אוטומטי (תוך 60 יום).

קבלת הפיקדון בתום 7 שנים ועד 10 שנים מסיום השירות

 • בתום 7 שנים מסיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי כספי הפיקדון מועברים בחזרה למדינה.
 • עם זאת, צעיר שהשתחרר רשאי לבקש לקבל את כספי הפיקדון עד תום 3 שנים מיום העברת כספי הפיקדון למדינה, כלומר עד תום 10 שנים מיום השחרור.

חשוב לדעת

 • כספי הפיקדון יעמדו לרשות המשתחרר בתוך שבועיים עד חודש מהיום שסיים את שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי.
 • ניתן לצפות בנתונים האישיים על-ידי כניסה לאזור האישי באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • חייל, או מי ששירת בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי, ונפטר במהלך שירותו - יורשיו זכאים לקבל את הפיקדון שהנפטר היה זכאי לקבל בשל תקופת השירות, אפילו אם הוא נפטר לפני שסיים 12 חודשי שירות.
 • חייל משוחרר שנפטר - יורשיו זכאים לקבל את הפיקדון שהנפטר היה זכאי לקבל בשל תקופת השירות, אפילו אם הוא נפטר לפני שסיים 12 חודשי שירות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים