חיילים משוחררים ומתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים למענק כספי בתום השירות
למידע נוסף ולסכומי המענק, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים


מענק שחרור משולם לחיילים משוחררים ולמתנדבי השירות הלאומי-אזרחי בגין שירותם. המענק מחושב לפי אורכו של השירות וסוגו.

 • סכומי המענק מתעדכנים בתחילת כל חודש בהתאם למדד האחרון שפורסם לפני יום העדכון.
 • רצוי לבדוק את הסכומים המעודכנים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • למידע על סכום המענק המשוער, ניתן להיעזר במחשבון הזכאות באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • מידע אישי ועדכני על סכום המענק שזכאים לו ניתן לראות באמצעות כניסה אל האזור האישי.

מי זכאי?

 • מי שהשתחררו משירות חובה בצה"ל, במג"ב, במשטרת ישראל, בשב"ס, או סיימו שירות לאומי-אזרחי.
 • חייל, או מי ששירת בשירות אזרחי או בשירות אזרחי-לאומי, ונפטר בתקופת שירותו.
 • חייל שסיים שירות של לפחות 12 חודשים או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות.
 • חייל שראש אכ"א קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית.
 • הזכאות לסכום המוגדל לחיילים לוחמים ותומכי לחימה ניתנת לכל תקופת השירות גם למי שעבר לשרת בשירות אחר, לאחר שראש אכ"א קבע כי נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, סכום המענק מועבר ישירות לזכות חשבון הבנק האישי תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השירות.
 • במקרים חריגים שבהם הדיווח על סיום השירות אינו מגיע לקרן מהגופים המדווחים (צה"ל, משטרת ישראל, רשות השירות האזרחי לאומי) בפרק הזמן הרגיל, עלול מענק השחרור להתאחר מעבר לתקופה זו.
 • במקרה שחלפו 60 ימים והמענק טרם הועבר -
  • חיילים משוחררים יכולים לפנות אל קצינ/ת פניות הציבור בצה"ל בטלפון: 1111 (ללא קידומת), פקס: 03-5699400
  • מסיימי השירות הלאומי-אזרחי יכולים לפנות אל:
   • העמותה שבה שירתו
   • הרשות לשירות לאומי-אזרחי
 • תעודת הזכאות, שבה מפורט סכום המענק, תישלח לביתם של הזכאים בתוך חודש ימים מיום סיום השירות (התעודה אינה מהווה תנאי לקבלת המענק).

חשוב לדעת

 • חייל, או מי ששירת בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי, ונפטר במהלך שירותו - יורשיו זכאים לקבל את המענק שהיה זכאי לקבל בשל תקופת השירות, גם אם נפטר לפני שסיים 12 חודשי שירות.
 • חייל שהורשע בעבירות חמורות, עלולה להישלל זכותו למענק בכפוף לשיקול דעתו של ראש אגף כוח אדם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים