חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 קובע כי הרשויות המקומיות אחראיות למתן שירותי סעד (רווחה) לתושביהן הנזקקים וכן מגדיר מהי אדם נזקק.

פרטים

שם החוק:חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.