תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986 נלוות לחוק שירותי הסעד.

פרטים

שם החוק:תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986
קישור:החוק באתר נבו

עדכונים לחוק

  • הוראה 1.1 בתע"ס מיום 27.07.2005 עוסקת בהוספת אוכלוסיות נזקקים כגון: עולים חדשים, דרי רחוב ומכורים לסמים.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.