הקדמה:

תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986 נלוות לחוק שירותי הסעד.

  • התקנות קובעות כי:
    • המחלקות לשירותים חברתיים (לשכות הרווחה) ברשויות המקומיות יעניקו סעד וטיפול סוציאלי לנזקקים כפי שהם מוגדרים בתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות).
    • הרשות תישא בהוצאות סעד או טיפול סוציאלי בילדים.
    • הרשות תישא בהוצאות החזקה במעון של קשישים, או בוגרים עם מוגבלות פיסית או שכלית, או חוסים במוסד לטיפול במשתמשים בסמים.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986

עדכונים לחוק

  • הוראה 1.1 בתע"ס מיום 27.07.2005 עוסקת בהוספת אוכלוסיות נזקקים כגון: עולים חדשים, דרי רחוב ומכורים לסמים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.