חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012 קובע כי נשים ששהו מעל ל-60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות ולא שבו לביתן לאחר מכן, תקבלנה בצאתן מהמקלט מענק הסתגלות - בהתאם לתוכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורן.

פרטים

שם החוק:חוק שירותי רווחה (זכויות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות