הקדמה:

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן נועד לנשים שאינן יכולות להישאר בביתן מפאת סכנה פיסית או נפשית הנשקפת לחייהן מצד בן זוגן
עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות
החל מה- 01.06.2017 נשים השוהות במקלט מעל 30 ימים רשאיות להגיש תביעה להבטחת הכנסה גם אם לא היו זכאיות לגמלה לפני הכניסה למקלט (ראו פרטים בהמשך)
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה


ברחבי הארץ פזורים מקלטים המהווים חלק ממערך הטיפול בתופעת האלימות במשפחה.

 • כל מקלט מיועד ל-12 נשים וילדיהן, בו זמנית.
 • הנשים שוהות עם ילדיהן במקלט בין 3 ל-6 חודשים בממוצע.
 • המקלט מספק מענה מיידי ומקנה הגנה פיסית ובטחון נפשי לאישה ולילדיה, באמצעות ליווי, תמיכה, טיפול סוציאלי, ייעוץ וייצוג משפטי.
 • לאחר שתמה תקופת שהייתן במקלט, נשים הזקוקות למסגרת תומכת ומשקמת יכולות לגור בדירת מעבר.
 • נשים ששהו מעל ל-60 יום במקלט ולא חזרו לאחר מכן לביתן, יכולות להגיש בקשה למענק הסתגלות וסל שירותים.

מי זכאי?

 • נשים ללא הבדלי גיל, מוצא, דת ולאום, אשר נפלו קורבן לאלימות (פיסית, מינית, נפשית, כלכלית או חברתית) מצד בני זוגן ואינן יכולות להישאר בביתן מפאת סכנה פיסית ו/או נפשית לחייהן.

תהליך מימוש הזכות

זכאות להבטחת הכנסה

 • החל מה- 01.06.2017 תושבות ישראל (כולל תושבות ארעיות) הצפויות לשהות במקלט לנשים נפגעות אלימות מעל 30 ימים רשאיות להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה, גם אם לא היו זכאיות לגמלה לפני כניסתן למקלט.
  • ניתן להגיש את התביעה לגמלה אחרי 25 ימי שהייה במקלט, ולקבל סיוע בהגשת התביעה מצוות המקלט.
  • הזכאות לגמלה תיבחן (בהתאם לכללי הזכאות) מהחודש שבו התקבל טופס התביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי, בתנאי שבחודש זה מלאו 30 ימים לשהותה של האישה במקלט.
 • מי שקיבלה גמלת הבטחת הכנסה בחודש שקדם לכניסתה למקלט, תהיה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה בזמן שהותה במקלט גם אם שהתה בו פחות מחודש.
 • למידע נוסף, ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים