נשים ששהו למעלה מ-60 ימים במקלט או חצי שנה לפחות בדירת מעבר, עשויות לקבל מענק הסתגלות חד-פעמי
סכום המענק (נכון ל-01.01.2012) הוא 8,000 ₪ לאישה ו-1,000 ₪ נוספים לכל אחד מילדיה (עד לשני ילדים)
המענק לא פוגע בזכאות להבטחת/השלמת הכנסה ולא ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד
הנשים עשויות לקבל גם סל שירותים שכולל סיוע במיצוי זכויות, ליווי תעסוקתי וסיוע בתחומי החינוך והבריאות
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


נשים ששהו מעל 60 יום במקלט לנפגעות אלימות או שהו חצי שנה לפחות בדירת מעבר עשויות לקבל מענק הסתגלות חד-פעמי בהתאם לתוכנית הטיפולית-שיקומית שנקבעה להן.

 • סכום המענק הוא 8,000 ₪ לאישה ו-1,000 ₪ נוספים לכל אחד מילדיה (עד לשני ילדים). הסכומים נכונים ל-01.01.2012 ומתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד.
שימו לב
המענק לא פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה ולא ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד בכל דרך שהיא. כספים שהועברו לחשבון הבנק של האישה או לבנק הדואר יהיו מוגנים מעיקול במשך 30 ימים שבהם האישה יכולה למשוך אותם.
 • בנוסף למענק ההסתגלות, האישה עשויה לקבל סל שירותים שיותאם עבורה על ידי עובד סוציאלי ועשוי לכלול:
  • סיוע במיצוי זכויות.
  • סיוע וליווי תעסוקתי, כולל סיוע במציאת עבודה וסבסוד הכשרות מקצועיות.
  • סיוע וליווי בתחומים נוספים, כגון חינוך ובריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה ולהגיש בקשה למענק הסתגלות או לסל שירותים.
 • המענק ישולם לאישה עם יציאתה מהמקלט או מדירת המעבר, ולא יאוחר מ-60 יום ממועד הגשת הבקשה.
 • סל השירותים יינתן בהתאם לנהלים שיפורסמו באתר משרד הרווחה.

ערעור

 • אישה שבקשתה לקבל מענק הסתגלות נדחתה יכולה להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיציאתה מהמקלט, או בתוך 6 חודשים מהמועד שבקשתה נדחתה (לפי המאוחר מביניהם).

חשוב לדעת

 • בהתאם לאמנת הבנקים לסיוע לנשים השוהות במקלטים, בתקופת השהייה במקלט ותקופה מסוימת לאחריה, לא ייפתחו תיקים בהוצאה לפועל ולא תיגבה מהנשים ריבית פיגורים על חובות קיימים. למידע נוסף ראו "הרחבות ופרסומים" בהמשך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים