הקדמה:

אישה ששהתה למעלה מ-60 ימים במקלט או במשך חצי שנה לפחות בדירת מעבר, עשויה להיות זכאית למענק הסתגלות חד-פעמי
בנוסף למענק הכספי, האישה עשויה להיות זכאית לסל שירותים שעשוי לכלול סיוע במיצוי זכויות, ליווי תעסוקתי וכן סיוע בתחומי החינוך והבריאות
סכום המענק (נכון ל-01.01.2012) הוא 8,000 שקלים עבור האישה ותוספת של 1,000 ש"ח עבור כל ילד (עד שני ילדים)
המענק אינו פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה וכן אינו ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד בכל דרך שהיא


נשים ששהו מעל ל-60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות או ששהו בדירת מעבר במשך חצי שנה לפחות, עשויות להיות זכאיות למענק הסתגלות חד-פעמי בהתאם לתוכנית הטיפולית-שיקומית שנקבעה עבורן.

 • סכום המענק הוא 8,000 שקלים עבור האישה, ותוספת של 1,000 ש"ח לכל ילד, עבור שני הילדים הראשונים (הסכומים נכונים ליום 01.01.2012 ומתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד).
שימו לב
המענק אינו פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה וכן אינו ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד בכל דרך שהיא (אך אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של האישה או לבנק הדואר, הכספים יהיו מוגנים מעיקול במשך 30 ימים בלבד, אלא אם האישה משכה אותם מהבנק לפני תום 30 הימים).
 • בנוסף למענק ההסתגלות, האישה עשויה להיות זכאית לסל שירותים אשר יותאם עבורה על ידי עובד סוציאלי אשר עשוי לכלול:
  • סיוע במיצוי זכויות.
  • סיוע וליווי תעסוקתי, כולל סיוע במציאת עבודה וסבסוד הכשרות מקצועיות.
  • סיוע וליווי בתחומים נוספים, כגון: חינוך ובריאות.
 • סל השירותים יינתן בהתאם לנהלים אשר יפורסמו באתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אישה שבקשתה לקבל מענק הסתגלות נדחתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט, או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה (לפי המאוחר מבין התאריכים).

חשוב לדעת

 • מענק ההסתגלות לא ייחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה, ולא יהיה ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד.
 • בהתאם לאמנת הבנקים לסיוע לנשים השוהות במקלטים, בתקופת השהייה במקלט ותקופה מסוימת לאחריה, לא ייפתחו תיקים בהוצאה לפועל ולא תיגבה מהנשים ריבית פיגורים על חובות קיימים. למידע נוסף, ראו "הרחבות ופרסומים" בהמשך.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים