הקדמה:

אישה ששהתה למעלה מ-60 ימים במקלט לנשים נפגעות אלימות, ולא חזרה לביתה, זכאית לקבל מענק שיסייע לה בחייה החדשים לאחר צאתה מהמקלט
בנוסף זכאית האישה לסל שירותים אשר עשוי לכלול סיוע במיצוי זכויות, ליווי תעסוקתי וכן סיוע בתחומי החינוך והבריאות
סכום המענק הוא 8,000 שקלים. בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים הנמצאים עם האישה משולמת תוספת בסך 1,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2012 - הסכומים מתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד)
המענק אינו פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה וכן אינו ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד בכל דרך שהיא


נשים ששהו מעל 60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות ולא חזרו לאחר מכן לביתן, זכאיות למענק הסתגלות בהתאם לתכנית הטיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורן.

 • נשים עם ילדים יקבלו תוספת למענק בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים.
 • סכום המענק הוא בגובה 8,000 שקלים והתוספת בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים היא בסך 1,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2012 - הסכומים מתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד).
שימו לב
המענק אינו פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה וכן אינו ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד בכל דרך שהיא (אך אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של האישה או לבנק הדואר, הכספים יהיו מוגנים מעיקול במשך 30 ימים בלבד, אלא אם האישה משכה אותם מהבנק לפני תום 30 הימים).
 • בנוסף זכאית האישה לסל שירותים אשר יותאם עבורה על ידי עובד סוציאלי אשר עשוי לכלול:
  • סיוע במיצוי זכויות.
  • סיוע וליווי תעסוקתי, כולל סיוע במציאת עבודה וסבסוד הכשרות מקצועיות.
  • סיוע וליווי בתחומים נוספים, כגון: חינוך ובריאות.
 • סל השירותים יינתן בהתאם לנהלים אשר יפורסמו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
הערת עריכה
לפי סעיף ההגדרות בחוק, נראה שלמענק זכאית גם מי שהשהתה בדירת מעבר למשך חצי שנה (בתנאי ששני התנאים הבאים מתקיימים:במועד יציאתה מהמקלט או מהדירה כאמור היא לא שבה להתגורר עם בן המשפחה הפוגע, לרבות עם בן זוגה; במועד בקשתה לקבל את אחת הזכויות לפי חוק זה חלפו חמש שנים לפחות מהמועד הקודם שבו מימשה את הזכות המבוקשת;
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:42, 25 ביולי 2021 (IDT)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אישה שבקשתה לקבל מענק הסתגלות נדחתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט, או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה (לפי המאוחר מבין התאריכים).

חשוב לדעת

 • מענק ההסתגלות לא ייחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה, ולא יהיה ניתן להעברה, לעיקול או לשעבוד.
 • בהתאם לאמנת הבנקים לסיוע לנשים השוהות במקלטים, בתקופת השהייה במקלט ותקופה מסוימת לאחריה, לא ייפתחו תיקים בהוצאה לפועל ולא תיגבה מהנשים ריבית פיגורים על חובות קיימים. למידע נוסף, ראו "הרחבות ופרסומים" בהמשך.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים