הקדמה:

אגודות סטודנטים ודיקנים במוסדות לימוד שונים מאפשרים לסטודנטים במילואים להשאיל מודם סלולרי
כמות המודמים המוצעים להשאלה מוגבלת
במרבית אגודות הסטודנטים, השירות כרוך בעלות סימליתחלק מאגודות הסטודנטים והדיקנים במוסדות הלימוד השונים, מאפשרים לסטודנטים להשאיל מודם סלולארי (נט-סטיק) לתקופת שירותם במילואים.

נותני השירות

 • אגודות סטודנטים ודיקנים במוסדות לימוד מסוימים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • סטודנטים בשירות מילואים (בחלק מאגודות הסטודנטים נדרשת גם חברות באגודה).

אופן קבלת השירות

 • השאלת המודם תיעשה בהתאם לנוהלי האגודות והדיקנים. במרבית אגודות הסטודנטים:
  • השאלת מודם מותנית במספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • יש להגיש בקשה להשאלת מודם שבועיים לפני תחילת שירות המילואים בצירוף צו מילואים.
  • הבקשה תוגש על גבי טופס המצוי באתר האגודה או דיקן הסטודנטים הרלוונטיים.
  • בעת מסירת המודם יש להפקיד פיקדון כספי (להבטחת תקינותו).

דוגמאות לנהלי השאלת מודם נייד

עלות השירות

 • במרבית אגודות הסטודנטים, השירות כרוך בעלות סמלית.

חשוב לדעת

 • כמות המודמים המוצעים להשאלה מוגבלת.