אגודות סטודנטים ודיקנים במוסדות לימוד שונים מאפשרים לסטודנטים במילואים לשאול מודם סלולרי
כמות המודמים המוצעים להשאלה מוגבלת
במרבית אגודות הסטודנטים, השירות כרוך בעלות סימלית


ראו גם

חלק מאגודות הסטודנטים והדיקנים במוסדות הלימוד השונים, מאפשרים לסטודנטים להשאיל מודם סלולרי (נט-סטיק) לתקופת שירותם במילואים.

נותני השירות

 • אגודות סטודנטים ודיקנים במוסדות לימוד מסוימים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • סטודנטים בשירות מילואים (בחלק מאגודות הסטודנטים נדרשת גם חברות באגודה).

אופן קבלת השירות

 • השאלת המודם תיעשה בהתאם לנוהלי האגודות והדיקנים. במרבית אגודות הסטודנטים:
  • השאלת מודם מותנית במספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • יש להגיש בקשה להשאלת מודם שבועיים לפני תחילת שירות המילואים בצירוף צו מילואים.
  • הבקשה תוגש על גבי טופס המצוי באתר האגודה או דיקן הסטודנטים הרלוונטיים.
  • בעת מסירת המודם יש להפקיד פיקדון כספי (להבטחת תקינותו).

עלות השירות

 • במרבית אגודות הסטודנטים, השירות כרוך בעלות סמלית.

חשוב לדעת

 • כמות המודמים המוצעים להשאלה מוגבלת.