דיקן (דקאנט) הסטודנטים אחראי על טיפול בזכויות הסטודנט ומתן סיוע בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט

דיקן/דקאנט הסטודנטים הינו גוף מטעם הנהלת המוסד להשכלה גבוהה האמון על טיפול בזכויות הסטודנט ומתן סיוע לסטודנט בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייו, ובכלל זה תמיכה בסטודנטים במילואים ובתהליך הורות.

  • דיקן הסטודנטים מעמיד לרשות הסטודנט מגוון שירותי סיוע, כגון: מתן מלגות סיוע, שיעורי עזר לסטודנטים מאוכלוסיות מסוימות (כמו עולים, לקויי למידה), עזרה במציאת תעסוקה מקצועית לסטודנטים ובוגרים, שירות פסיכולוגי.

דיקן הסטודנטים במוסדות הלימוד השונים

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

מוסדות להכשרת עובדי הוראה

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות