סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום העדרות
מוסד הלימוד יכול להעניק לסטודנט הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות עבור כל יום העדרות
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום שבו נעדר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד הלימוד יכול לתת לסטודנט הטבה שוות ערך ל-50 הדפסות או צילומים.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות