אגודת הסטודנטים היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים, פועל למענו ולרווחתו ונבחר על ידו

אגודת הסטודנטים היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים, פועל למענו ולרווחתו ונבחר על ידו. האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחום האקדמי, ייצוג הסטודנטים מול גורמים במוסד הלימודי, יצירת חיי חברה ותרבות עשירים, הנהגה וקידום תחומים חברתיים לסדר היום הציבורי, קיום קשר עם גורמי חוץ, עיסוק בנושאי רווחה ועוד.

 • האגודה פועלת לפי תקנון אגודת הסטודנטים המפורסם לכלל הסטודנטים והעומד לעיונם במשרדי האגודה.
 • כל סטודנט יכול להיות חבר באגודת הסטודנטים בתנאי שהוא נחשב ומוכר כסטודנט על ידי המוסד הלימודי.
 • החברות באגודה כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.
 • הצטרפות לאגודה מקנה, בין היתר:
  • זכות לבחור ולהבחר למוסדות האגודה.
  • מתן ייעוץ משפטי.
  • מתן ייעוץ בענייני מס.
  • מאגר של סיכומי הרצאות ובחינות.
  • הנחות בשירותי האגודה השונים, למשל באירועים תרבותיים, מסיבות.
  • ייצוג הסטודנט בוועדת משמעת של המוסד הלימודי.
  • הטבות לסטודנטים במילואים (לרבות יעוץ וסיוע אקדמי)
  • הטבות לסטודנטים הורים או לקראת הורות (לרבות יעוץ וסיוע אקדמי).

אגודות סטודנטים במוסדות לימוד

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

תקנוני אגודות הסטודנטים

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות