זוכה הוא מי שפותח תיק בהוצאה לפועל נגד אדם או גוף אחר
זוכה יכול להיות מי שניתנו לטובתו פסק דין או החלטה שיפוטית אחרת, או מי שמחזיק בידו שטר, המחאה או משכנתא
למידע נוסף ראו מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה

זוכה הוא מי שפותח תיק בלשכת ההוצאה לפועל נגד אדם אחר או גוף אחר.

  • הזוכה יכול להיות אחד מאלה:
    • אדם או חברה שמחזיק/ה בפסק-דין לטובתו/ה או בהחלטה שיפוטית אחרת לטובתו/ה.
    • אדם או חברה שמחזיק/ה שטר, המחאה או משכנתא לטובתו/ה.
    • מי שמגיש תביעה על סכום קצוב נגד אדם אחר או גוף אחר.
  • הזוכה רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין.
  • האדם שנגדו נפתח תיק ההוצאה לפועל נקרא חייב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות